Brod za prijevoz putnika, bicikala i motocikala

 

 
Duljina    32.90m
Širina   10.20 m
Gaz    1.95 m
Brzina   12 kn
Snaga porivnih strojeva   2 x 294 kW
Brzina    9.85 čv
Broj putnika   300