Zaštita na raduObveza je svakog poslodavca da provodi odredbe Zakona o zaštiti na radu te njegovih podzakonskih propisa.

 


Više

Politika upravljanja okolišem

Svjesni smo svoje odgovornosti prema okolišu i široj lokalnoj društvenoj zajednici, te shodno tome obvezujemo se zadovoljiti sve zakonske propise na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.


Više

Politika upravljanja kvalitetom

U našem radu zadovoljavamo važeću domaću zakonsku regulativu i međunarodne norme i standarde  

Više