Objave

 

Godina
 
                                                                                                                               Objava
2024   Poziv za skupštinu društva Tehnomont d.d. koja će se održati dana 10. srpnja 2024. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12.
U prilogu:
- poziv
- prijava i punomoć
 
2023   Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 26.listopada 2023. godine s početkomu 11 sati u sjedištu društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12
U prilogu:
- poziv.pdf
- prijava i punomoć

 
2023.   Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 04. srpnja 2023. godine s početkomu 11 sati u sjedištu društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12
U prilogu:
- poziv.pdf
- prijava i punomoć.pdf
 
2022.   Obavijest dioničarima društva Tehnomont d.d. o dostavi podataka za potrebe isplate dividende
U prilogu:
- obavijest
- obrazac
 
2021.   Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 07. srpnja 2021. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12
U prilogu:
1.  Poziv
2. Prijava i punomoć
 
2020.   Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 10. srpnja 2020. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva u Puli,
na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:
1. Poziv 
2. Prijava i punomoć

 
2019.   Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 10. srpnja 2020. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva u Puli,
na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:
1. Poziv
2. Prijava i punomoć
 
2018.   Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 11. srpnja 2018. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva u Puli,
na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:

1. Poziv
2. Prijava i punomoć

 
2017.   Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 14. srpnja 2017. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva u Puli,
na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:
1. Poziv
2. Prijava i punomoć

 
2016.    1. Poziv
2. Prijava i punomoć
 
2015.   1. Poziv
2.Prijava i punomoć
 
2014.   1. Poziv
2. Prijava i punomoć
 
2013.   1. Poziv
2. Prijava i punomoć
 
2012   1. Nadzorni Odbor -poziv na sjednicu 28.12.2011
2. Odluke Nadzornog Odbora od 28.12.2011
3. Poziv za glavnu Skupštinu  14.02.2012
4. Skupština-objave po ZTD-u
5. Odluka sa Glavne Skupštine održane 14.02.2012
6. Rezultati glasovanja sa glavne Skupštine održane 14.02.2012
7. Obavijest o prestanku uvrštenja dionica 03.04.2012
8. Poziv na glavnu Skupštinu 27.06.2012 -Tehnomont d.d
 
2011.   1. Nadzorni Odbor- poziv na sjednicu 19.05.2011
2. Odluke Nadzornog Odbora - usvajanje financijskih Izvješća 19.05.2011
3. Životopis članova Nadzornog Odbora
4. Poziv za Glavnu Skupštinu 12.07.2011
5. Odluke sa Glavne Skupštine održane 12.07.2011- Tehnomont d.d
6. Objave, obrasci, materijali sa skupštine
 
2010.   1. Poziv Nadzornom Odboru za 18.05.2010
2. Odluka Nadzornog Odbora od 18.05.2010
3. Poziv za Glavnu Skupštinu Tehnomont d.d 15.07.2010
4. Odluka Skupštine održane 15.07.2010
5. Objava i obrasci sa Skupštine Tehnomont 2010
 
2009.   1. Poziv za Glavnu Skupštinu 20.08.2009
2. Odluka Skupštine 20.08.2009

 


OSTALA PRIOPĆENJA
   
 Objava priopćenja 4.12.2009
 Priopćenje o promjeni glasačkih prava  19.01.2009

 


PREUZIMANJA
 
 Ponuda za preuzimanje društva Tehnomont d.d
 Rješenje o odobrenju ponude za preuzimanje društva Tehnomont d.d
 Mišljenje predstavnika radnika o ponudi za preuzimanje
 Mišljenje uprave ciljnog društva o ponudi za preuzimanje