GDPR

 

Poštujemo Vašu privatnost i želimo da imate povjerenja u nas kada se radi o zaštiti osobnih podataka,  te u svrhu najbolje sigurnost i  informiranosti prilažemo Vam dolje pravilnike GDPR-a grupacije Tehnomont d.d
                 
          

                 Tehnomont d.d      
                  Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o  
 
 - GDPR- Uredba o zaštiti osobnih podataka  
 - Službenik za zaštitu osobnih podataka
 - Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 - Pravilnik o korištenju i provedbi sustava videonadzora
 GDPR- Uredba o zaštiti osobnih  podataka
 - Službenik za zaštitu osobnih podataka
 - Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 - Pravilnik o korištenju i provedbi sustava videonadzora