Gr. 109 – Porinuće ribarskog broda za izlov kozica - MARY PAUL

 

U utorak, 09.06.2020.u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je porinuće Gradnje br. 109 – MARY PAUL –ribarskog broda za izlov kozica dužine 26 m i širine 7,6 m ukupne snage motora 420 kW, koji se gradi i oprema za Irskog naručitelja.

U utorak, 09.06.2020.u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je porinuće Gradnje br. 109 – MARY PAUL –ribarskog broda za izlov kozica dužine 26 m i širine 7,6 m ukupne snage motora 420 kW, koji se gradi i oprema za Irskog naručitelja.