Gr. 110 – Porinuće ribarskog broda za izlov kozica-Elizabeth Anne

 

U srijedu, 10.06.2020.u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je porinuće Gradnje br. 110 – ELIZABETH ANNE –ribarskog broda za izlov kozica dužine 26 m i širine 7,6 m ukupne snage motora 420 kW, koji se gradi i oprema za Irskog naručitelja.

U srijedu, 10.06.2020.u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je porinuće Gradnje br. 110 – ELIZABETH ANNE –ribarskog broda za izlov kozica dužine 26 m i širine 7,6 m ukupne snage motora 420 kW, koji se gradi i oprema za Irskog naručitelja.