Gr. 113 – Porinuće Servisnog Aluminijskog katamarana - JULIAN

 

U četvrtak, 23.04.2020. u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je porinuće Gradnje br. 113 – JULIAN – Servisnog Aluminijskog katamarana dužine 15 m i širine 12 m, 

sa poteznom silom od oko 12 tona, građenog za tvrtku MOEN MARIN AS, Trondheim, Norveška. Riječ je o prvom porinuću u ovoj godini od ukupno četiri, koliko bi ih se u TEHNOMONT Brodogradilištu trebalo održati do konca 2020.

 

Osnovne karakteristike broda su:

Duljina preko svega: 14,99 m

Širina preko svega: 12,00 m

Brzina: 11 čvorova

Potezna sila: 12 tona