Gr.113 – Primopredaja servisnog katamarana “JULIAN”

 

U Puli, dana 06. srpnja 2020. obavljena je službena primopredaja 15x12m Servisnog katamarana „JULIAN" za opskrbu ribogojilišta,Tehnomontova Gr.113

 

Nakon primopredaje brod je ukrcan na transportni brod koji će ga prevestiu Norvešku.