Novi ugovor za Tehnomont

 

Nastavlja se uspješna suradnja između Tehnomont Brodogradilišta Pula d.o.o. i tvrtke Moen Marin As Trondtheim, Norveška. 

U Trondheimu, Norveška dana 04.11.2020. sa dugogodišnjim Tehnomontovim partnerom Moen Marin As, potpisan je još jedan ugovor za gradnju (1+1) 24 m Radnog broda za norveška ribogojilišta, sada već osmi brod u seriji.

Radi se o potpuno istom brodu kao Gr. 114 koja će se biti predana naručitelju u Siječnju 2021.

Brod je dug 24 m, širine 11.20 m, gaza od 3.50 m te postiže brzinu od 11 čvorova i ima poteznu silu od 12 tona, a nosi Tehnomontov broj Gr. 119.