Novi ugovor za Tehnomont

 

U Trondheimu, Norveška potpisan je još jedan ugovor za gradnju 24 m radnog broda za norveška ribogojilišta, sada već peti brod u seriji.

Radi se o potpuno istom brodu kao Gr. 103 koja će se dovršiti u brodogradilištu u Septembru 2017.

Brod je dug 24 m, širine 11.20 m, gaza od 3.50 m te postiže brzinu od 11 čvorova i ima poteznu silu od 12 tona, a nosi Tehnomontov broj Gr. 108.