Podaci Marina Veruda

 

Marina Veruda je smještena u Verudskom kanalu na južnoj strani grada Pule i samom jugu poluotoka Istre, zbog čega i predstavlja nautički položaj sa kojega se može vrlo brzo doći do kvarnerskih i srednjojadranskih otoka.
Proteže se duž 1.500 m obalnog pojasa kojeg okružuje mediteransko raslinje, a s obzirom na to da je smještena u pitomoj lučici, svojim položajem pruža siguran zaklon od svih vjetrova.


MARINA VERUDA
 
Cesta Prekomorskih brigada 12,52100 Pula
  Tel.: +385(0)52 385-385
  Fax.: +385(0)52 216-475
 E-mail: 
info@marina-veruda.hr
   www.marina-veruda.hr