Podaci Tehnomont d.d

 

Tvrtka kćer TEHNOMONT d.d. osim pravnih, kadrovskih i financijsko računovodstvenih poslova koje obavlja za cijelu grupaciju, obavlja  djelatnosti nautičkog turizma i metalo prerađivačke industrije .
Društvo "Tehnomont d.d." je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu MBS 040019560;    MB: 3209911 OIB:30999020365

  Tehnomont d.d.
 
 Tel.: +385(0)52 535-021
Fax.: +385(0)52 535-017
E-mail: 
psnijezana@tehnomont.hr

 

Predsjednica uprave: Gordana Deranja

Članovi uprave: Sean Lisjak i Aleksandar Šuran

 Predsjednik Nadzornog odbora: Miljenko Brnić

Poslovni računi:

  Erste & Steiermärkische Bank d.d.: HR8624020061100387723

  Istarska kreditna banka Umag d.d.: HR6223800061132000494

  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: HR2125000091101367655

  Zagrebačka banka d.d.: HR2723600001101314410

 

Temeljni kapital:

   80.496.300,00 kn (uplaćen u cijelosti, podijeljen u 268.321 dionicu nominalne vrijednosti 300.00 kn)