Politika upravljanja okolišem

 

Svjesni smo svoje odgovornosti prema okolišu i široj lokalnoj društvenoj zajednici, te shodno tome obvezujemo se zadovoljiti sve zakonske propise na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.


Grupa Tehnomont u svom poslovanju nastoji  uvoditi tehnologije i proizvode koji će pridonijeti  racionalnijoj upotrebi energije i raspoloživih resursa.
Sustavni pristup ISO14001 obvezuje na kompletnu  detaljnu analizu u svim aspektima poslovanja s ciljem  da se  dobije jasna sliku s kojim se sve aktivnostima djeluje na okoliš.

Na taj način dolazi do višestrukih prednosti :
           - smanjenja troškova gospodarenja otpadom
           - uštede u potrošnji energije i materijala
          -  niži troškovi distribucije
          - poboljšanje korporativnog imidža kod zakonodavnog tijela i kupaca
          - okvir za stalno poboljšanje performanse zaštite okoliša.

Svrha sustavne integrirane politike upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša zdravljem i sigurnošću na radu  je ta da se poveća zadovoljstvo naših kupaca kao i naša sposobnost da našim kupcima nudimo kvalitetne proizvode uz minimalani rizik na zdravlje te maksimalnu zaštitu okoliša ⇒
INTEGRIRANA POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM , ZAŠTITOM OKOLIŠA I SIGURNOŠĆU NA RADU 

Očuvanje okoliša nam je od velike važnosti: to govori i činjenica da Marina Veruda je ponosni nositelji Plave zastave od 1999 godine i Zelene zastave od 2019 godine. Svake godine  održava se zajedno sa članovima ronilačkih klubova  već "tradicionalna" akcija čišćenja podmorja raznih dijela  akvatorija marine;
Naše službe u svojem radu koriste "ekološka" sredstva koja su nisu štetna za okoliš; naša mornarska služba za prijevoz koristi električke bicikle i mopede dok ostale službe koriste električna sredstva za prijevoz tereta i putnika.
 Već godinama vrši se  odvojeno prikupljanje i recikliranje komunalnog otpada; te se na primjeran način vrši zbrinjavanje  opasnog otpada, ulja, baterija i zauljenih krpa

 

Shodno tome  u cijeloj grupaciji Tehnomont svakodnevno nastojimo malim "koracima" pridonijeti čistoći okoliša i svojim doprinosom osvijestiti i ostale  korisnike o potrebi pojačane pažnje i brige prema okolišu.