Porinuće broda Gradnje br. 119 – KB ROKK

 

U subotu 18.12.2021. u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je bočno porinuće Gradnje br. 119 – KB ROKK, 24 m servisnog broda za opskrbu ribogojilišta dužine 24m i širine 11.2m.