Porinuće gradnje No 99

 

Dana 27. svibnja 2015, gradnja broj 99 koju Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o. gradi za norvešku tvrtku Moen Marin AS Trontheim je porinuta u more.

Servisni brod za ribogojilišta je prvi od tri broda za ovu norvešku kompaniju.

Brod će biti 23.98 m dug, 11.20 m širok sa 2.60 m gazom i brzinom od 11kn.