Porinuće putničkog broda Gradnje br. 116 – “MALI BRIJUN"

 

Putnički brod "Mali Brijun" za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni porinut je 30.06.2021. u pulskom Tehnomont Brodogradilištu.

 

Putnički brod "Mali Brijun" za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni porinut je 30.06.2021. u pulskom Tehnomont Brodogradilištu.
Brod je katamaranskog tipa, dužine 21,85 metara, širine 9 metara, s kapacitetom 3 člana posade i 150 putnika. U zatvorenom putničkom prostoru ima 100 sjedećih mjesta, od čega deset za osobe s tjelesnim invaliditetom koja koriste invalidska kolica.
U otvorenom, ali natkrivenom putničkom prostoru ima 50 sjedećih mjesta. Brod je aluminijske konstrukcije i pogonjen diesel električnom propulzijom.
Porinuću su prisustvovali voditeljica Službe za pripremu i provedbu projekata JU NP Brijuni Maša Mihelić, predsjednica Uprave Tehnomont Brodogradilišta Gordana Deranja te voditeljica Službe za zaštitu prirode Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vlatka Gulan Zetić. Kuma broda bila je Grozdana Božić.
Projektiranje i gradnja novog putničkog broda za Nacionalni park Brijuni jedna je od aktivnosti projekta „Novo ruho Brijuna“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.