Potpisan novi ugovor za gradnju aluminijskih katamarana

 

U Trondheimu, Norveška dana 08.04.2019. potpisan je novi ugovor za gradnju 1 radnog broda za norveška ribogojilišta. Radi se o aluminijskom katamaranu dužine 15 m i širine 12 m, sa poteznom silom od oko 8 tona.

 Propulzija je izvedena sa dva porivna motora, snage oko 500 KS, koji pogone dva propelera sa promjenjivim nagibom propelera te ostvaruju brzinu od oko 11 čvorova. Ovim ugovorom nastavlja se izuzetno dobra suradnja sa norveškim kupcima.