Potpisan ugovora -Moen Marin AS

 

Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o. je nakon odabira za najboljeg ponuditelja potpisalo brodograđevni ugovor za gradnju jednog servisnog broda za ribogojilišta sa tvrtkom MOEN MARIN AS, Trontheim, Norveška.

Brod je biti projektiran od strane Marin Design As, a udovoljavat će zahtjevnim norveških vlasti za ovakvu vrstu broda.

Osnovne Karakteristike broda su:

   Duljina preko svega

23.98 m

     Širina

11.20 m

     Gaz

2.60 m

     Brzina

11 kn

     Pogonski motor  

750 kW

     Skladišni tank

50 m3