Poziv za skupštinu društva Tehnomont d.d.

 

Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 06. srpnja 2022. godine s početkomu 11 sati, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:

- poziv.pdf

- prijava i punomoć.pdf