Predan prvi brod za ribogojilišta, Gr. 99

 

U brodogradilištu Tehnomont dana 21.07.2015.predan je prvi radni brod u seriji za norveške naručitelje. Radi se o 24 m Radnom brodu za ribogojilišta sa otvorenom velikom platformom opremljenom sa dvije dizalice (nosivosti 90tm i 65tm), hidrauličnim vitlom potezne sile od 60 t, hidrauličnim priteznim vitlima, opremom za visokotlačno pranje itd.

 Brod pogoni jedan porivni motor sa propelerom promjenjivog uspona krila te ima dva boča porivnika (krmeni i pramčani). Prostor za posadu kao i kormilarnica je uređena u skladu sa visokim europskim standardima.