Putnički katamaran 43 m
Duljina preko svega   43.4 m
Širina   9.5 m
Gaz,max   1,2 m
Brzina   35 kn 
Pogonski motor   4 x 1080 kW
Posada + putnici   12+250
Materijal   Aluminij
Projektant   Incat Crowther

Više

Putnički katamaran 39 m
Duljina preko svega   39.0 m
Širina   11.00m
Gaz,max   1,6 m
Brzina   34 kn pri 90%MCR
Pogonski motor   2 x 2160 kW
Posada + putnici   8+350
Materijal   Aluminij
Projektant   Incat Crowther

Više

Katamaran za prijevoz putnika i automoblia
Duljina preko svega   39.0 m
Širina   11.00m
Gaz,max   1,6 m
Brzina   34 kn pri 90%MCR
Pogonski motor   2 x 2160 kW
Posada + putnici   8+350
Materijal   Aluminij
Projektant   Incat Crowther

Više

Putnički brod - Brzo plovilo
Duljina preko svega   30.0 m
Širina   15.0 m
Gaz   1.2 m
Brzina   12.5 kn pri 100% MCR
Pogonski motor   2 x 1250 kW
Posada + putnici   40+100
Materijal   Aluminij
Projektant     Ship projects engineering & contracting

Više

Brod za prijevoz posade 70m
Duljina preko svega   70.0 m
Širina   16.0 m
Gaz   2.5 m
Brzina   35 kn pri 90% MCR
Pogonski motor   4 x 2880 kW
Posada + putnici   14+148
Materijal   Aluminij
Projektant    Incat Crowther

Više

Katamaran za prijevoz posade 50m
Duljina preko svega   50.3 m
Širina   11.58 m
Gaz   2.13 m
Brzina   35 kn pri 90% MCR
Pogonski motor   4 x 2465 kW
Putnici   150
Materijal   Aluminij
Projektant   Incat Crowther

Više

Brod za prijevoz posade 50m
Duljina preko svega   50.8 m
Širina   10.00 m
Gaz   1.7 m
Brzina   24 kn pri 90 MCR
Pogonski motor   4 x 1320 kW
Posada + putnici   8+70
Materijal   Aluminij
Projektant    Ship projects engineering&contracting

Više

Brod za prijevoz posade 37m
Duljina preko svega   37.3 m
Širina   8.2 m
Gaz   2.1 m
Brzina   25 kn pri 100% MCR
Pogonski motor   3 x 1320 kW
Posada + putnici   6+50
Materijal   Aluminij
Projektant     Ship projects engineering & contracting

Više

Jaružar
Duljina preko svega   36.0 m
Duljina pontona   24.0 m
Širina   7.6 m
Gaz   1.5 m
 Promjer usisnog/tlačnog cjevovoda   450/450 mm
Snaga motora kopača   108 kW
Snaga dizel motora pumpe jaružanja   634 kW
Projektant    Vosta LMG

Više

Katamaran za opskrbu i održavanje vjetroelektrana
Duljina preko svega   21.3 m
Širina   6.4 m
Gaz   1.7 m
Brzina   30 kn
Pogonski motor   2 x 1319 kW
Posada + putnici   12
Materijal   Aluminij
Projektant    Alicat work boats

Više

Brod za potrebe ronioca
Duljina preko svega   45.95 m
Širina   11.0 m
Gaz   2.8 m
Brzina   12.5 kn pri 100% MCR
Pogonski motor   2 x 1300 kW
Posada + putnici   18
Materijal   Čelik
Projektant     Ship projects engineering & contracting

Više

Brod za tegljenje, sidrenje i opskrbu naftnih platformi
Duljina preko svega   55.0 m
Širina   15.0 m
Gaz   5.3 m
Brzina   12.5 kn pri 100% MCR
Pogonski motor   2 x 1800 kW
Posada + putnici   20
Materijal   Čelik
Projektant     Ship projects engineering & contracting

Više

16m Patrolni / SAR brod
Duljina preko svega   17.60 m
Širina   4.5 m
Gaz   1 m
Brzina   43 kn
Pogonski motor   2 x 810 kW,MTU 8 V
Posada + putnici   6
Materijal   Aluminij
Projektant   Camarc Design

Više