Skupština 2020

 

Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 10. srpnja 2020. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva 
 

u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:

- poziv.pdf

- prijava i punomoć.pdf