Uspješno završen postupak certifikacije po normama ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

 

Sada već davne 2002. godine, Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o. je uspješno završilo proces certifikacije sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa tada važećom normom ISO 9001:2000.

Danas se možemo pohvaliti da smo u prosincu 2014. godine uspješno izvršili recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008.

Sa ponosom ističemo da smo u prosincu 2014. godine uspješno završili i certifikaciju sustava upravljanja okolišem po normi ISO 14001:2004 i sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu po normi OHSAS 18001:2007 a od strane nezavisne certifikacijske kuće BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.