Brod za prijevoz putnika, bicikala i motocikala

 

Duljina    32.90m
Širina   10.20 m
Gaz    1.95 m
Brzina   12 kn
Snaga porivnih strojeva   2 x 294 kW
Brzina    9.85 čv
Broj putnika   300
     

Više

Izletnički brod za razgledavanje morskog dna - Medusa

 

Duljina    20.46m
Širina   6.0 m
Gaz max   1.9 m
Brzina   12 kn
Pogonski motor   2 x 169 HP
Putnici    120
Materijal   Čelik
     

Više

Izletnički brod za razgledavanje morskog dna AQ165

 

Duljina    17.4m
Širina   6.2 m
Gaz max   1.84 m
Brzina   15 kn
Pogonski motor   2 x 300 HP
Putnici    110
Materijal   Čelik
     

Više

Izletnički brod za razgledavanje morskog dna AQ127

 

Duljina    12.75m
Širina   4.8 m
Gaz max   1.08 m
Brzina   10 kn
Pogonski motor   2 x 89 kW
Putnici    54
Materijal   Čelik
     

Više

Brod za prijevoz putnika i automobila

 

Duljina    43.7m
Širina   15.0 m
Gaz max   1.85 m
Brzina   10 kn
Pogonski motor   2 x 447 kW
Putnici + vozila   300/34
Materijal   Čelik
Projektant   Ximar, Rijeka

Više

Katamaran za prijevoz putnika

 


 

Duljina    37.0m
Širina   14.6 m
Gaz max   1.45 m
Brzina   10 kn
Pogonski motor   2 x 335 kW
Posada + putnici   599
Materijal   Čelični trup, aluminijsko nadgrađe
Projektant   Brodarski Institut

Više